FREE SHIPPING ON ALL PRODUCTS

Walksun önümçilik we söwda integrasiýa kompaniýasydyr.Biziň kompaniýamyz, Fujian welaýatynyň Jinjiang şäherinde ýerleşýär.Jinjiang howa menziline we demir ýol menziline ýakyn.Biziň kompaniýamyz 3000 inedördül metr töweregi bolup, ösüş otagynyň ofisini we 1500 inedördül metr sergi otagyny öz içine alýar.60-dan gowrak adam bar
kompaniýamyzdaky işgärler.Olar jogapkär QC topary, döredijilik dizaýner topary, ajaýyp satuw topary we hünärmen tehniki topary.Nusga ýa-da köpçülikleýin önümçilik bolsun, hemmesi biziň gözegçiligimizde we siziň zerurlygyňyzda edilip bilner.

HABARLAR WE MAGLUMAT

BIZIOC JEMGY CHET KANALlarymyz

  • sns01
  • sns02
  • sns05
  • sns04
  • sns02 (2)